Øhavsstien: Åstrup – Fåborg

Turen starter i Åstrup. Bussen Svendborg-Fåborg holder lige ved Pouls Gyde, hvor Øhavsstien krydser landevejen.

Lige oven for Pouls Gyde, bag parcelhusene er der en offentlig græsplæne med et bænkesæt. (Billede fra en tidligere tur).

Derefter går det raskt ud ad markvejen vestpå.

Her ved træerne drejer Øhavsstien fra til højre.

For enden af træerne ligger der en ejendom, hvor Øhavssstien går tæt forbi.

“Rolig nu. Vi når det nok”, står der på bilen, der holder på gårdspladsen.

Vi forlader grusvejen “Katterød Mark” og kommer nu ud på Frederiksbergvej.

Vi forlader Frederiksbergvej og fortsætter over banen op ad Lindebjergvej.

Kort efter går Øhavsstien fra og fortsætter ad en stik ind mod skoven.

Vi kommer nu ind i den skov, der hedder “Enemærket”.

Et ”enemærke” er et stykke jord, der hører til hovedgården, og som ikke har været med i det dyrkningsfællesskab, der var almindeligt i Danmark i middelalderen. Mange hovedgårde flyttede ud fra landsbyerne i 15-1600-tallet og ved den lejlighed blev deres jord udskilt fra den jord, der hørte til landsbyerne. Enemærket syd for Holstenshuus har været hovedgårdens private jagtmark.

Her drejer vi til højre, og deler nu sti med Riderute Sydfyn.

De sydfynske godser Brahetrolleborg, Holstenshuus og Steensgaard har åbnet deres ejendomme for ryttere på en række anlagte ridestier. Sammen med ridestierne i Svanninge Bjerge og statens skove omkring Sollerup udgør de én af landets smukkeste og længste rideruter. Det samlede riderutenet er ca. 75 km.

Stien fortsætter ligeud.

Stien munder ud på Slotsalléen og skiltet fortæller, at vi har 9 km til Fåborg og 5 km til Lerbjerg.

Man skal betale entré for at gå gennem slotsparken, så vi følger stien og går ad asfaltvejen udenom.

Holstenshuus’ have er anlagt som rokokohave i 1753 af den nuværende ejers 4 x tipoldefar Adam Christoffer Holsten. Det var arkitekten G.D.Tschierske, der tegnede anlægget, som i høj grad udnytter det højdeforskellene til at danne forskellige rum i haven.

I årene 2008-2010 blev haven sat i stand med økonomisk støtte fra Fonden Realdania. Arkitekt Jens Hendeliowitz var rådgiver ved restaureringen, der har taget udgangspunkt i at skabe en større harmoni mellem havens grundstruktur fra 1750 og de efterfølgende ændringer hen i mod en landskabshave. Kilde: hostenshuus.dk.

Vi passerer Finstrup Kirkeruin.

Det er et mysterie, hvad Finstrup kirke har været brugt til, og hvorfor den og landsbyen omkring blev nedlagt for 300 år siden. Fundamentet af kirken er det eneste, der er tilbage, og den gør ikke mysteriet mindre mystisk.

At dømme efter de massive grundmure, der stadig står tilbage, bygget af tunge fynske kampesten, var kirken noget helt specielt. Den har form som et kors med næsten lige lange sider. Dertil har den kvadratisk tårn, der kun findes tilsvarende på Bornholm og i SkåneKilde: fyens.dk.

Vi forlader Slotsalléen og drejer til højre ad Dyrehavevej.

Små 500 m oppe ad vejen, går Øhavsstien til venstre ind i Nørreskov.

Vi kommer ud af skoven og fortsætter til højre ad Bøgevej. Her er der et fint kig til Diernæs Kirke.

På Bøgevej over for nr. 1 står en skulpturen “Det er ingenting” af Thorkild Hoffmann Larsen (1938-2017)

Skulpturen i sort granit er skabt omkring 2001. Den har været udstillet mange steder, men er nu købt fra Hoffmanns dødsbo og står på privat grund fuldt synlig fra vejen. Tidligere stod landsbypumpen på samme sted jf. visitfaaborg.dk.

Øhavsstien krydser Majbænk/Bjerregårdsvej og fortsætter op ad Stougårdsvej, drejer til højre ad Solbjergvej, som nu ændrer sig til en grusvej.

Stien fortsætter opad til venstre for gården Solbjerg og skifter nu navn til Norden.

Udsigt over Diernæs.

Udsigt over Det sydfynske Øhav.

Først passerer vi en mindre gård, hvor der plejer at være grise. Der står skilte overalt med “Grisene må ikke fodres”.

Billede fra en tidligere tur.

Vi passerer nu Ditlevsholm med Troldedammen.

Videre ned ad Solbjergvej møder vi Øhavsstien, der kommer ind fra vest.

Her er det meningen, at man kan vælge en afstikker til Fåborg – eller gå som jeg, der har endestation i Fåborg.

Det bliver så ikke lige i dag, hvor træstien er oversvømmet.

Jeg fortsætter ud til A8, landevejen mellem Fåborg og Nyborg for at finde en måde at komme uden om vådområdet.

Jeg følger Nyborgvej, indtil jeg kommer til en ejendom inde til venstre. Her bliver jeg fortalt, at stien forbi huset er offentlig og fører direkte op til Øhavsstien.

Jeg følger stien, som først er tydelig og også fører op til et hochsitz og en fodringsplads, men derefter bliver den mindre tydelig og er tilsyneladende sjældent brugt.

Jeg når op til Øhavsstien, som løber i kanten af Svanninge Bjerge.

Stien krydser vejen “Svanningehuse”.

Herefter går stien i kanten af et område, der kaldes Sundbakkerne, og som ejes af Aage V. Jensens Naturfond.

Det meste af bakkerne nord og nordøst for Sundet var pløjede, gødskede og blev dyrket som landbrug indtil 2003, hvor Aage V. Jensens Fonde på opfordring fra Danmarks Naturfredningsforening erhvervede arealerne for at sikre dem som lysåbent græsland til gavn for planter og dyr, og for at give offentligheden adgang. Kilde: avjf.dk.

På toppen er der en kaffeplet med bænkesæt og den smukkeste udsigt over Det sydfynske Øhav.

Herefter går det ned ad bakke med udsigt over Sundet.

Sundet var i middelalderen en snæver fjordarm, som siden blev mølledam og kultureng. Efter oversvømmelser i 1990’erne blev Sundet i 2000 gjort til en permanent sø med en vandstand 1 meter under havets overflade og en dybde på indtil 1,3 meter.
Søens vand kommer fra nedbør og kilder, og det rene vand udvikler gode levevilkår for bundvegetationen. Rørskoven giver ynglemuligheder for mange fuglearter, og en stor del af det rige fugleliv er nu vendt tilbage, bl.a. lappedykkere, ænder, viber, vandhøns og mange småfugle.

Vi går til højre rundt om Sundet, indtil vi når et faldefærdigt, rundt hus og Sundvejen.

Vi tager tunnelen under vejen og er nu i Fåborg.

Min endestation er ved Den Sydfynske Veteranjernbane, hvorfra jeg har kørelejlighed hjem.

Dagens track.

Det blev til 14,16 km.

GPX-filen til dagens etape kan downloades her.

Etapen er tegnet i OsmAnd og opmålt til 12,8 km.

Se, hvordan turen ser ud en sneklædt dag i februar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *