Lykkesholm

I dag går turen til Lykkesholm.  H.C. Andersen tilbragte ofte sine somre på Lykkesholm Slot, som han i 1835 beskrev således: “… Det romantiske Lykkesholm, det smukkeste Sted jeg kjender i Fyen,...