Tåsinge

Vores gode ven, Poul stod for dagens tur, så vi startede med at rundstykker, wienerbrød, kaffe og snaps hos ham, men I kan selvfølgelig starte, hvor det skal være. 

Der er en lille P-plads på Strandgade ud for Badstuen ved busstoppestedet.

Vi startede med at gå nordpå ad Pilekrogen, ned forbi beboerforeningens lille bådplads.

I kan se, at vi i nogen grad følger Øhavsstien, den orange markerede rute på kortet til højre.

GPX-filen af den trackede rute.

Videre op gennem Bregninge Skov (det øverste billede) og ud mod Hejrebugten (billedet til venstre), Vi ror alle kajak ud fra Troense og kender derfor området godt – især fra kystsiden og de mange steder, vi har gået i land.

Vi krydser over Svendborg Sund Camping ved Vindebyøre.

Herfra er der flere stier, der fører ud til Skansen. På denne strækning er der flere bænkesæt og flere fine spots, hvor det er værd at stoppe op.

Ude på Skansen er der den smukkeste udsigt ind over Svendborg og ud gennem Sundet, men den karakteristiske Svendborgsundbro, der forbinder Tåsinge med Fyn.

Vi følger Øhavsstien tilbage til Bregninge Skov, men i stedet for at gå tilbage samme vej, forlader vi nu Øhavsstien og tager den lige sti tilbage til den asfalterede del af Pilekrogen, hvor vi også igen er tilbage på Øhavsstien. Vi fortsætter med at følge Øhavsstien og krydser Strandgade ved at dreje til højre og fortsætte efter små 50 m sydpå ad Grønningen.

Grønningen bliver til Grønnedal, og her passerer vi et område med livlig byggeaktivitet.

Hvor Grønnedal munder ud i Badstien, drejer vi til venstre, og efter 70-80 m fortsætter vi ad Badstuestien.

Badstuestien følger markerne og på jeres venstre hånd har I de lange smalle haver, som hører til husene i Grønnegade, som Baron Niels Juel lod opføre i 1750. I haverne blev der plantet frugttræer.

Billedet til venstre er dog tre træer (der er tre, for beboerforeningen fik gennemtrumfet, at et nyt blev plantet, efter et af dem væltede i en storm), som står til højre oppe midt på marken.

Badstuestien munder ud for enden af Grønnegade. Har I tid, bør I gå en tur op og ned af denne pittoreske gade. Læs mere..

Vi fortsætter små 100 m til højre ad Præsteallén og drejer til højre, fortsat ad Øhavsstien, ind i skoven, der hedder Kohave.

Efter 6-700 m ledes I til højre ad Øhavsstien (et levn fra et forsøg fra ejerne af Valdemar Slot at forhindre trafik langs slotssøen). Stien langs søen er nu åben igen, så vi fortsætter til venstre ned mod søen.

Her drejer stien til højre og efter 2-300 m kommer vi til et usædvanligt stort træ; en botanisk sjældenhed, nemlig kæmpefyrren Sequoiadendron giganteum eller Mammuttræet. Selv om træet ikke er nær så stort som sine californiske artsfæller er dette træ alligevel et imponerende syn. Læs mere..

Stien munder ud i Nørreskovvej. Her drejer vi til højre og finder stien, der løber parallel med vejen.

Efter ca. 400 m kommer vi ud lige over for Ambrosiusegen.

Ambrosiusegen er ca. 400 år gammel. Stammens omkreds er over 7 meter og træets højde er 20 meter. Egen er fredet og opkaldt efter digteren Ambrosius Stub, som var skriver og huspoet på Valdemars Slot. Efter sigende yndede digteren at sidde og læse eller skrive under egen.

Vi sætter os på den lave bænk og nyder vores frokost, inden vi fortsætter op ad asfaltvejen ca. 600 m. Her drejer vi til venstre ad Vievej.

På vores venstre hånd ligger Kærstrup voldsted.

Kærstrup voldsted er resterne efter borgen Kærstrup, der eksisterede i middelalderen og renæssancen, men derefter blev nedbrudt for at blive genanvendt ved opførelsen af Valdemars Slot.

Efter ca. 400 m drejer vi til højre væk fra vejen for at gå ind gennem skoven, Hestehave. Den vestlige del er lukket af fra 1, januar til 30. august, da der her yngler havørne.

Det er også her nogle af de forgiftede havørne er blevet fundet. Se YouTube fra TV2 Fyn

Stien munder ud i Jydevej, hvor vi drejer til venstre ad asfaltvejen og fortsætter indtil vi når Gammel Nyby.

Her drejer vi til højre og når tilbage til udgangspunktet.

Har I parkeret ved det anbefalede sted, drejer I til højre efter ca. 1 km ad Gammel Nybyvej (det hedder det første stykke også) og fortsætter viderelige ud ad Kirkestien, som munder ud på Eskærvej. Her drejer I til højre og finder P-pladsen små 500 m nede ad vejen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *