Thurø rundt

Turen går i dag rundt om Thurø.

Vejrudsigten siger 2-3 m/sk, 14-16 grader og sol. Det kan ikke være bedre på en efterårsdag.

Vi starter kl. 11 fra Troense Kajakklub.

Find flere ekspempler på kajakture rundt om og vandreture på Thurø ved at bruge tagget “Thurø”.

Vi ror mod nord for at ro rundt om Thurø med uret. Efterårsfarverne er ved at gøre deres indtog.

Vi passerer Ventepose Mølle.

Ventepose Vandmølle var fæstemølle under Valdemar Slot og hører stadig under godset. Navnet ventepose henviser muligvis til den ventetid, der ofte var forbundet med at få malet sit korn, da der ikke altid var vand nok til at holde møllen i gang. Vandet til mølledammen kommer ikke fra et åløb, men fra kilder i dammens bund og skråninger. En anden mulig forklaring på navnet ventepose er dens tilknytning til vandet. Bønderne kunne kun sejle dertil ved højvande, hvorfor mølleren hejste en vimpel/pose op i en stang og signalerede derved, at både møllen og vandet var klar til at modtage korn. Endelig kan navnet hentyde til strømforholdene, hvor bådene kunne sidde fast i såkaldte ”poser”, som man ikke kunne komme ud af. Alle tre muligheder vidner om, at bønderne måtte besidde en vis portion tålmodighed inden de kunne få malet deres korn. Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen.

Vi krydser sejlrenden og på grund af lavvande slår vi en stor bue uden om Blåby-spidsen og styrer mod Thurødæmningen. Ror under broen og vælger i dag at ro langs fynskysten ud af Skårupøre Sund.

Her passerer vi Bjørnemose Gods, som i dag er under genopførelse efter, at hovedbygningen brændte i januar 2021.

Hovedbygningen blev opført efter Erik Carl Bille Brahes overtagelse af herregården i 1854. Bjørnemoses hovedbygning var oprindeligt et tofløjet anlæg. I dag er blot sydfløjen bevaret. Gårdens historie er præget af skiftende ejere.

Vi fortsætter ud ad Skårupøre Sund. Her drejer vi til højre og følger Thurøs kyst.

Det er ualmindelig smukt vejr og vandet så blankt, at det giver fine spejlinger i vandet.

Vi går i land ved Smørmosen og nyder vores frokost.

Nu er vi uden for sæsonen, så minigolf, café og ishus er lukket (åben 1.5 – 27.8 kl. 14-21), men der er masser af bænkesæt og bag bygningerne et offentligt toilet, der er åbent hele året.

Her har vi rundet Thurø Rev.

Thurø Rev er det stedet, hvor en botaniker ville glæde sig. Det er samtidig også øens smukkest naturområde, hvor der blandt græssende heste og badegæster vokser i hundredvis af planter. I området vokser bl.a. orkideer, slangetunger, baltisk ensiahn o.m.fl. Kilde: visitsvendborg.dk.

Rundt om revet på den sydlige kyst er det almindelig kendt, at stedet er for naturister.

Endelig er vi rundt og skal til sidst igen krydse sejlrenden.

Så er vi hjemme i Troense. Alt efter hvor tæt man ror om Thurø, bliver det en tur på 14-15 km.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *