Fiskerup Skov

Dagens tur går gennem Fiskerup Skov. Turen er tegnet i OsmAnd og opmålt til 11,1 km.

Vi parkerer ved Brændegård. Indtast Brændegårdsvej 22, 5600 Fåborg.

Der er med skiltning anvist plads til parkering langs søen over for gården.

Brændegård Sø og Nørresø

Ved Brændegård Sø er der gode chancer for at se havørn. Der er en skarvkoloni ved Nørresø og i træktiden er begge søer rasteplads for store flokke af andefugle. Brændegård Sø er blandt Fyns bedste fuglelokaliteter og er med sine 104ha Fyns tredjestørste sø.

Øen i Brændegård Sø er en sjælden indlandslokalitet for hele tre af de store mågearter (sølvmåge, sildemåge og svartbag). Ved søen yngler desuden toppet lappedykker, knopsvane, grågås, gravand og gråand. Nørresø har knap så mange ynglefuglearter, men toppet lappedykker og gråand yngler i mindre antal.

Skovene omkring søerne er meget varierede og der er stadig gode partier med gammel højskov, hvilket giver plads til flere sjældnere rovfuglearter, såsom havørn, hvepsevåge, rød glente og duehøg. Af andre skovfugle kan nævnes skovsneppe, huldue, natugle, ravn og kernebider. Læs mere på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Vi går nordpå og forlader asfaltvejen efter en lille kilometer for at gå op ad markvejen og gennem skoven til Nørresø.

Undervejs passerer vi en tipi fyldt med bænkesæt, og i baggrunden kan vi se de grønne net over fasanburene.

Vi krydser en tværgående skovvej, men fortsætter ufortrødent nordpå. Her passerer vi en idyllisk skovsø på højre hånd. Hele vejen beundrer vi de mosdækkede og fredede stensætninger.

Efter 2 km ad ruten passerer vi dette forfaldne hus.

Vi er nu nået til Nørresø, hvor der meget belejligt står et par bænkesæt – passende til dagens kaffepause.

Kort efter, at vi har forladt rastepladsen ved Nørresø, drejer vi til højre og igen til højre for gå sydpå.

Her er vi på vej sydpå.

Efter små 5 km ad ruten passerer vi et gult hus med fritgående høns og et par galpende shæferhunde – dog bag hegn.

Efter huset drejer vi til højre og små 100 m derefter til venstre.

Herefter går det direkte sydpå.

Midt på strækningen passerer vi en vejtromle af cement inde mellem træerne til højre.

Lige inden vi skal dreje til højre for at gå vestpå finder vi læ og en god stak stammer, som kan fungere som rasteplads for vores frokost. Efterfølgende – lige efter, vi var drejet til højre – passerer vi den fineste lange stamme, som kunne have gjort det ud for en bænk til os alle.

De sidste 3 km snor sig gennem skoven.

Vi skal bl.a. over et par kvægriste.

Et par gange i løbet af ruten har vi set pile, der indikerer, at der må være etableret ruter rundt i skoven.

Og ganske rigtigt. Følger vi QR-koden kommer vi til Bøgebjerg Lokalråds Rute 4.

Tag et kig på deres hjemmeside, hvor der er en detaljeret og sjov fortælling om området.

Dagens track.

Link til GPX-filen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *