Gærup Skov og Høbbet

Vi parkerer nord for Holstenshuus Gods. Indtast Slotsalléen 6, men fortsæt op ad Slotsalléen langs med parken, til vejen drejer til venstre. Her er der plads til at parkere ca. 20 biler.

Gærup skov ejes af Holstenhuus v. Ditlev Alexander Berner, og jo længere nordpå, vi kommer, af Bahretrolleborg v. Catharina Reventlow-Mourier.

Vi går nordpå gennem hullet i hækken, der er flankeret af de to søjler.

Efter godt 100 m drejer vi til højre og går østpå.

Herfra har vi et flot view ud over landskabet.

Stien drejer nordpå, og vi fortsætter, til vi når Holstenshuusvej.

Her drejer vi til højre og følger asfaltvejen små 200 m.

Her drejer vi til højre ad Grøderupvej.

Efter små 300 m ad Grøderupvej forlader vi asfaltvejen, som drejer til højre. Vi fortsætter lige ud ind i skoven.

Vi passerer nu et lille stråtækket hus, og efter ca. 250 m er vi igen ude på Holstenshuusvej.

Vi følger asfaltvejen små 400 m, før vi drejer til højre ind i skoven.

80 m efter, at vi er drejet ind i skoven, finder vi en grøn plet, passende til dagens første pause.

Høbbet

Vi forlader nu Gærup Skov og går vestpå ad en trampesti ind i det område, der kaldes Høbbet.

Som det fremgår af kortet kommer vi tilbage ad samme sti.

Høbbet ejes af Bikubenfonden ligesom Svanninge Bjerge. Høbbet drives som landbrug med bla. Welch Black kvæg.

Se Naturstyrelsens folder over Svanninge Bakker og Bjerge samt Høbbet.

Se Bikubens formidlingfolder.

Den lyseblå rute på 4,5 km fører dig rundt til de fire udsigtspunkter.

De fire udsigtspunkter er markeret af kubiske elementer af tømmer. Elementerne er designet af Jakob Franijeur Holmqvist-Larsen, som vandt Bikubenfondens arkitektkonkurrence om udformningen af udsigtsposter i 2013.

Trampestien slår et knæk til højre, og vi kommer nu ned til en bredere sti. Den følger vi ca. 20 m, hvorefter vi drejer til højre.

Herefter følger vi trampestien, som øverst oppe drejer til venstre og fører ud til et åbent område med køer.

Vi følger marken rundt om skoven og rundt om Plyshøj.

På billedet har vi Plyshøj foran os i midten af billedet.

Efter Plyshøj går det opad ca. 150 m. Her drejer vi til venstre gennem et led og kravler op ad skrænten til endnu et led.

I dag er der temmelig mudret.

Vi går gennem leddet, og når vi frem til det 4. udsigtspunkt med kubiske elementer af tømmer.

Udsigten fra det 4. udsigtspunkt. Plyshøj til venstre i billedet.

Vi passerer et vådområde. I dag er der tre svaner i søen.

I området går der Welch Black kvæg. De virker fredelige, så vi går videre.

Før Reventlowsvej går vi over en kvægrist, drejer til venstre og går ned mod skoven.

Da vi når skoven, ser vi, at den er lukket i dag pga. jagt.

Heldigvis går der en trampesti nord om skoven. Den følger vi (den blå streg er dagens track), og ærgrer os over, at vi ikke kan komme til den fine kaffeplet ved søen i skoven.

I stedet holder vi dagens anden pause ikke så langt efter, at vi har passeret diget her.

Herefter går det blot tilbage sydpå gennem skoven.

Her er vi på vej op mod Kongenshøj.

Kongenshøj

I 1861 gæstede Frederik VII og grevinde Danner (Louise Rasmussen) Faaborg og aflagde også besøg på Holstenshuus. Under en rundtur i skovene kom man til en høj med et ikke helt færdigt tårn. Kongen bad baronen kalde højen ”Louisehøj”, hvortil baron svarede, at højen allerede havde et navn ”Kongenshøj”.

Ægteskabet mellem kongen og Louise Rasmussen var ikke just velset alle steder i landet, så at opkalde højen efter grevinde Danner ville næppe have været velset.

På resterne af tårnet er en inskription ”Omsat 1894” – tårnet blev bygget i 1860’erne, men jorden under tårnet sank sammen, og stenene faldt fra hinanden, hvorfor tårnet blev genopført i 1894 – dvs. omsat. Kilde: Bloggen gåture.

Vel ned fra Kongenshøj krydser vi Holstenshuusvej og tager stien til venstre for vejen til Holstenshuus.

Her passerer vi en malerisk sø og kommer nu ind i det skovområde, der kaldes Pungen.

Lige før, vi når den asfalterede Slotsallé, drejer vi til venstre og går østpå, til vi når tilbage til startpunktet.

Holstenshuus’ have er anlagt som rokokohave i 1753 af den nuværende ejers 4 x tipoldefar Adam Christoffer Holsten. Det var arkitekten G.D.Tschierske, der tegnede anlægget, som i høj grad udnytter det højdeforskellene til at danne forskellige rum i haven.

I årene 2008-2010 blev haven sat i stand med økonomisk støtte fra Fonden Realdania. Arkitekt Jens Hendeliowitz var rådgiver ved restaureringen, der har taget udgangspunkt i at skabe en større harmoni mellem havens grundstruktur fra 1750 og de efterfølgende ændringer hen i mod en landskabshave.

Haven er åben for offentligheden som en privat have i dagstimerne mod betaling af entré.

Gærup Skov og Høbbet

Tracket blev til 12,3 km. Vi måtte som sagt nord om skoven pga. jagt.

Link til GPX-filen til ruten, som går gennem skoven og ned til den fine kaffeplet ved søen.

Ruten er tegnet i OsmAnd og opmålt til 11,7 km. Den går mod uret rundt.

Altenativer

Gærup Skov og Høbbet med uret rundt

En tur på godt 15 km, idet ruten her går længere nordpå. Den går med uret rundt.

Link til beskrivelse og GPX-fil.

Gærup Skov

En lignende tur på godt 11 km. Her er Høbbet valgt fra, men ruten går derimod længere nordpå. Ruten går med uret rundt.

Link til beskrivelse og GPX-fil.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *