Gærup Skov

Gærup Skov map

Dagens tur tager os rundt i Gærup Skov.

Over Kongens Høj, forbi idylliske skovsøer i Gærup Skov, rundt om Nyløkke og tilbage gennem Gammel Dyrehave.

Skoven ejes af Holstenhuus v. Ditlev Alexander Berner, og jo længere nordpå, vi kommer, af Bahretrolleborg v. Catharina Reventlow-Mourier.

Turen er opmålt til 10,4 km.

Vi parkerer nord for Holstenshuusfortsæt op ad Slotsalléen langs med parken, til vejen drejer til venstre. Her ved indgangen til skoven (de to søjler bag bilen) er der plads til at parkere ca. 20 biler.

Vi går ind gennem “porten” mellem de to søjler. Ret derefter drejer vi til venstre. Lige i dag er det et forhindringsløb, men allerede da vi kommer tilbage, kan vi se, at de to stammer, der lå på tværs af stien, er fjernet.

Bare på de 200 m mod vest passerer vi en idyllisk skovsø og en samling bænkesæt med bar.

Herefter drejer vi til højre og fortsætter nordpå, hvor det går opad.

Her passerer vi endnu en idyllisk skovsø.

Efter 1 km når vi Holstenshussvej, som vi krydser.

Kongens Høj

Vi vælger den direkte vej op til Kongens Høj. Som det fremgår af kortet er det muligt at tage en mere jævn stigning ved at vælge “den røde” sti.

I 1861 gæstede Frederik VII og grevinde Danner (Louise Rasmussen) Faaborg og aflagde også besøg på Holstenshuus. Under en rundtur i skovene kom man til en høj med et ikke helt færdigt tårn. Kongen bad baronen kalde højen ”Louisehøj”, hvortil baron svarede, at højen allerede havde et navn ”Kongenshøj”.

Ægteskabet mellem kongen og Louise Rasmussen var ikke just velset alle steder i landet, så at opkalde højen efter grevinde Danner ville næppe have været velset.

På resterne af tårnet er en inskription ”Omsat 1894” – tårnet blev bygget i 1860’erne, men jorden under tårnet sank sammen, og stenene faldt fra hinanden, hvorfor tårnet blev genopført i 1894 – dvs. omsat. Kilde: Bloggen gåture.

Et par hundrede meter efter Kongens Høj, drejer vi til venstre.

Der er noget vådt og opkørt nogle steder i skoven i dag, så enkelte steder må vi gå off path.

Efter godt 1,5 km passerer vi Brillesøen, og ret derefter drejer vi skarpt til højre op ad bakken.

Der er utrolig mange smukke skovstrækninger i Gærup Skov.

Efter ca. 3,8 km kommer vi forbi en tilgroet sø. Her finder vi plads til at holde kaffepause.

Vi fortsætter nordpå og kommer snart til Reventlowsvej, som vi krydser.

På den anden side fortsætter vi østpå ad skovvejen i Hestehave, parallelt med den trafikerede vej. Efter igen at have krydset vejen fortsætter vi sydpå gennem forskellige former for produktionsskov.

Vi når nu Holstenshuusvej, som vi følger ca. 400 m.

Her forlader vi Holstenshuusvej og fortsætter til højre ad Nyløkke.

Efter yderligere 400 m drejer vi til venstre.

Poul tjekker højen, der ligger først for på toppen af en veltrimmet græsplæne. Der står en meterangivelse, der afslører, at den indgår i en privat golfbane.

Længere inde i skoven ligger et par ægte rundhøje.

På Slots- og Kulturarvsstyrelsens hjemmeside Kulturarv.dk kan man finde svar på, hvad signaturene for fortidsminder dækker over.

Både den nordlige og den sydlige er rundhøje fra oldtiden (dateret 250000 f.Kr. – 1066 e.Kr.). De er begge overgroede med træer og kan være svære at få øje på.

I skovstykket Søndermark, der går bag ejendommen Egely med den private golfbane, følger vi stien. Her, hvor den deler sig, tager vi den højre sti.

Efter af skovstykket Søndermark, kommer vi ud på Nyløkke.

Her drejer vi til højre og kort derefter igen til venstre op gennem Nyløkke Huse.

Vi fortsætter sydpå og passerer her et hus i skovkanten.

Vi har nu gået 8 km og vil gerne finde et sted, hvor vi kan holde frokostpause.

Efter ca. 8,6 km finder vi en stak træstammer, der kan gøre det ud for bænk.

Skovvejen munder ud i Grøderupvej, som vi følger de ca. 300 m frem til Holstenshuusvej. Her drejer vi til venstre, og efter små 200 m drejer vi igen til venstre ind ad indgangen i stensætningen ind i Gammel Dyrehave.

Ca. 200 får mål drejer stien til højre, og vi kan se ned mod Holstenshuus Slot, og hvor vi har parkeret vores biler.

Vi står nu midt i aksen ned mod slottet. Det er gang i skovfældningen.

Kigger vi op mod nord ad aksen, kan vi se en ubestemmelig stak af sten på en høj. (Ikke opført som kulturarv).

Holstenshuus

Holstenshuus’ have er anlagt som rokokohave i 1753 af den nuværende ejers 4 x tipoldefar Adam Christoffer Holsten. Det var arkitekten G.D.Tschierske, der tegnede anlægget, som i høj grad udnytter det højdeforskellene til at danne forskellige rum i haven.

I årene 2008-2010 blev haven sat i stand med økonomisk støtte fra Fonden Realdania. Arkitekt Jens Hendeliowitz var rådgiver ved restaureringen, der har taget udgangspunkt i at skabe en større harmoni mellem havens grundstruktur fra 1750 og de efterfølgende ændringer hen i mod en landskabshave.

Haven er åben for offentligheden som en privat have i dagstimerne mod betaling af entré.

Den trackede tur

Igen blev den trackede tur længere end den opmålte.

Det skyldes dels. at vi kigger os omkring, og dels at mit Garmin-ur er gavmild med kilometerne, når den tracker en pre-installeret bane.

Her er linket til GPX-filen.

Ruten er tegnet i OsmAnd og går med uret rundt.

Alternativer

Gærup Skov og Høbbet

Gærup Skov og Høbbet mod uret rundt

Link til beskrivelse og GPX-fil til en rute, der også går rundt om Høbbet, men ikke nordpå.

Ruten er tegnet i OsmAnd og opmålt til 11,7 km.

Gærup Skov og Høbbet med uret rundt

En lidt længere tur på godt 15 km, der både går rundt om Høbbet og længere nordpå.

Link til beskrivelse og GPX-fil.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *