Slåensøen rundt

I den østlige ende af den ca. 5 km lange Silkeborg Sønderskov ligger Slåensø med den langt større Borre Sø umiddelbart nord herfor.

Slåensø er omgivet af bakker og flere steder i søen når dybden ned på 12 meter. Søen har meget klart vand, fordi den ikke har noget egentligt tilløb, men får sit vand fra kilder langs de stejle bredder. Søen har en rig flora af vandplanter, især arter af vandaks, men også bukkeblad, åkander og den kødædende blærerod.

Link til Naturstyrelsens folder

Her følger anvisninger på to ruter rundt om søen.

Link til GPX-fil til den røde rute.

Link til GPX-filen til den (blå) alternative rute via Kongestolen.

Vi parkerer længst mod øst og går ned til søen, hvor vi går med uret rundt.

Den røde bom markerer, at vi nu er i en statsskov.

Ved “indgangen” kan vi se et kort over området.

Kongestolen med udsigt til søen

Billede fra en tidligere tur

Søen er opstemmet ved Millingbæk, der danner afløbet til Borre Sø. Her lå tidligere en vandmølle, som gennem tiderne har haft forskellige funktioner. Senest lagde møllen hus til en sommerrestaurant, som brændte ned i 1952. I dag er området udflugtsmål for mange skovgæster, bl.a. fordi der her er fin udsigt over søen. Millingbæk har sit navn fra de små karpefisk, løjer, som lokalt kaldes millinger. Bækken er et vigtigt gydevandløb for ørred, milling og skalle, der i forsommeren efter tur svømmer op i vandløbet og lægger deres æg her.

Her er mulighed for at komme på toilettet, og der er flere bænkesæt; både på toppen af bakken og i et roligt område over for toiletbygningen. Der er en trampesti øst for bækken tilbage til ruten (ikke synlig på kortet).

Nord for Slåensøen ud til Borresø ligger der et par teltpladser.

Foto: Hanne Jørgensen

Der er god plads til både telte og hængekøjer. Flere bålpladser og et multtoilet. Ingen vand.

De to beskrevne ture er baseret på ovenstående to vandringer plus et par tidligere vandringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *