Sørup – Kirkeby Sand

Turen går i dag gennem Hvidkildes skove. Turen er opmålt (i OsmAnd) til 11,6 km og går med uret rundt.

Link til en længere tur, der går den modsatte vej rundt.

Vi parkerer ved Sørup Kirke.

Vi går op til Fåborgvej og fortsætter ad cykelstien mod vest.

Det regner uafbrudt på hele turen. Det må I se bort fra, da det ellers er en udmærket rute.

Hvidkildeskovene ejes selvsagt af Hvidkilde Gods v. greve Carl J. F. Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. Man kan finde svar på, hvem der ejer de skove, man går i på Udviklings- og forenklingsstyrelsens hjemmeside, OIS.

På billedet fra februar 2021 kan man tydeligt se et kørespor til højre og en sti til venstre. Her plejer vi at kunne gå på tværs af skovstykket og videre over et vandløb for at undgå den stærkst trafikerede Fåborgvej for at komme over til Løvehavevej.

Hele det fældede område viste sig at være indhegnet – formentlig med henblik på at holde sultne dyr ude af området – dyr, der godt kan lide små nyplantede træer.

Vi valgte at gå vest om indhegningen. Næste gang vil jeg forsøge at gå øst om området, i kanten af skovstykket (den lilla indtegning). Alternativt må man fortsætte ad Fåborgvej og gå til højre op ad Løvehavevej.

Vi følger bækken indtil det sted, hvor den er lagt i et rør under jorden. Her er det muligt at krydse bækken op gennem krattet. Billede fra februar 2021.

Her kommer vi op gennem krattet. Det er muligt at følge bækken og gå en længere vej udenom.

Vi fortsætter op ad Løvehavevej, som er en del af Øhavsstien. Hvor Øhavsstien drejer til venstre (den gule indtegning), drejer vi til højre.

Vi følger markvejen østpå og drejer til venstre nordpå ind i skoven. Efter ca. 150 m deler skovvejen sig, og vi holder til højre for at komme rundt om den idylliske sø.

Det er ellers et fint sted til en pause. I dag regner det for meget, og stedet er skæmmet af stormvæltede træer.

Som det også fremgår af kortet (det blå track), går vi lidt videre og finder læ i en nærliggende granskov.

Vi fortsættter nordpå indtil vi komemr til Hvidkilde Savværk. Her drejer vi til venstre og fortsætter ud til Trollekrogsvej – forlængelsen af Løvehavevej.

Vi går op ad Trollekrogsvej, hvor vi kan krydse Svendborg-Odensebanen.

For enden af Trollekrogsvej drejer vi til højre og fortsætter ad Vængevej og kommer nu til Kirkeby Sand. Efter ca. 600 m drejer vi til højre og går ind i skoven. I dag er der frygteligt vådt og mudret.

Et meget stort område er udlagt til grusgrav, som vi skal rundt om. Gå en tur op til kanten og kig ned i graven. Det er et imponerende syn.

Regnvejrsbilleder af NCC’s kæmpe grusgrav, kaldet Sellebjerg Grusgrav. Svendborg Museums arkæologer har her fundet interessante flintgenstande fra den ældre stenalder. Læs mere..

Sinnebjerg Grusgrav
Billede fra februar 2021

Herefter er det blot at følge skovvejen sydpå, hvor vi kommer ud af skoven nord for golfbanen, krydser golfbanen og går den sidste kilometer ned ad Tordengårdevej tilbage til udgangspunktet.

Der er toilet i bygningen øst for Sørup Kirke.

Link til GPX-filen til den indtegnede rute.

OBS på, at der skal findes en anden løsning ift. at kommer fra Fåborgvej til Løvehavevej.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *