Vindeby – Troense – Skansen

Vindeby

Vi parkerer ved Vindeby Lystbådehavn og går gennem villakvarteret op til Eskærvej, gennem Yduns Have, Grønnedal, ad Badstuestien og Grønnegade ned til Troense Lystbådehavn, hvor vi drikker formiddagskaffe.
Derfra gennem Bregninge Skov og over Vindebyøre ud til Skansen og tilbage til udgangspunktet.

Turen er tegnet i OsmAnd og opmålt til 10,6 km.

Fra havnen går vi nordpå ad Færgegårdsvej.

Vejen ender blindt, men der er anlagt en sti, der efter et sving fortsætter nordpå op langs marken på venstre side og parcelhusene på højre side.

På toppen nyder vi udsigten ind over Svendborg.

Troense

Vi følger Eskærvej, indtil Thorseng. Her drejer vi til højre, til venstre, til højre og til venstre og fortsætter herefter ligeud til Yduns Have. Her er der på dette tidspunkt et større byggeri i gang.

I bunden af Yduns Have er der en trampesti, der fører os forbi et lille vandhul og over til Grønnedal. Se kort.

For enden af Grønnedal drejer vi til venstre, og efter under 100 m drejer vi til højre ad Badstuestien.

Badstuestien munder ud for enden af Grønnegade med de mange bindingsværkshuse og de lange frugthaver bagved.

Troense bestod i Middelalderen af to små bebyggelser ved Pilekrogen og ved Grønnegades sydlige del. I 1750 nedlagde Baron Niels Juel gårdene mellem de to bebyggelser og opførte i stedet huse langs Grønnegade med lange smalle haver bagud. Samtidig søgte han at få husmændene til at slå sig på frugtavl. Det blev en stor succes. Kilde: visitsvendborg.dk.

Hvor Grønnegade munder ud i Strandgade/Slotsalleen har det ansete arkitektfirma, Praksisarkitekterne tegnestue og til højre ligger Storms Hjørne, en lille dagligvare- og gavebutik, der drives af frivillige.

Engang havde Troense syv købmandsbutikker. Den mest centrale i byen var købmand Storm på hjørnet af Slotsalléen og Grønnegade.

I 1881 indrettede Christian Storm købmandsbutik på stedet. Han var født i 1838 som søn af skipper Lars Knudsen Storm og havde ellers været sømand som de fleste i hans familie. Fem af hans brødre var omkommet på havet, og da skibet, hvor han var skipper, forliste ved Englands kyst, købte han ejendommen på Slotsalléen for den forsikringssum, han fik udbetalt. Læs resten af historien frem til i dag på Storm Hjørnes hjemmeside.

Vi krydser vejen og forsætter ad Troense Strandvej, hvor der i hjørnet er anlagt en trappe ned til vandet.

På kysten til Svendborgsund blev der bygget skibe, som bragte frugten til København og andre byer. Efterhånden opstod der en vidtstrakt stykgodsseljlads på Nordsøen og i Østersøen. Før 1850 sejlede skibe fra Troense på langfart til Amerika og Asien. 

Troense blev et søfartssamfund. I næsten alle de o. 100 fæstehuse boede der søfolk eller skibsbyggere. I 1787 var indbyggertallet knap 450. På højdepunktet i 1860 var der over 1.000. Derefter gik det nedad for byen. Sejlskibene blev udkonkurreret af motor skibe og jernbane.

Troense blev nu mål for en ny tids ferie- og badegæster. Kilde: visitsvendborg.dk.

I sæsonen er der rundt på havnen mange bænkesæt og grill, og der er både toilletter og bad. Bådelaugets hus er åbent, og er der ikke arrangementer, kan man fint søge læ her til en passende pause.

Uden for sæsonen er hus og toillettet låst af, men der er bord, stole og en bænk under tag.

Vi fortsætter ud langs vandet og efter Badstuens Bådelaugs hus må vi op og følge Strandgade, indtil vi kan dreje til højre ad Pilekrogen.

For enden af Pilekrogen fortsætter stien gennem Bregninge Skov.

Vi forsøger ved Hejrebugten at gå off trail, men må opgive, og vi finder tilbage til stien.

Kortet viser, hvor den redigerede rute går (den røde signatur), og hvor vi gik i dag (den blå).

Her kan I se, hvor vi måtte opgive, og senere hvor vi kom ud af skoven, men fejlagtigt valgte at gå til venstre, hvor vi skulle have været til højre.

Tilbage på rette vej fortsætter en snoet sti ud til et “T-kryds”, hvor vi som sagt fejlagtigt drejede til venstre. Her skal I dreje til højre og følge stien ud over Vindebyøre.

Stien munder ud i Svendborgsund Camping. I krydser gennem campingpladsen og står nu på toppen af Vindebyøre.

Nedenfor bakken finder I stien videre vestpå,

Skansen

Skansen har altid været et græsningsoverdrev, som er blevet afgræsset med kreaturer eller får. Stedet har i mange år haft stor betydning for svendborgenserne, der har taget på udflugt til Skansen og brugt området til afslapning, hygge og samvær. På Skansen kan du opleve den slående stilhed, som står i stor kontrast til Svendborg by, som ligger lige på den anden side af sundet. Sæt dig ned og kig på de mange både som sejler gennem sundet, og nyd synet af Svendborgsundbroen, som har haft så stor betydning for hele det sydfynske øhav.

Både Skansens beliggenhed og navn kan få en til at tro, at her tidligere har ligget et forsvarsværk eller andet militært anlæg. I dag findes der ingen synlige spor eller rester af anlæg, som kan bekræfte Skansens betydning som forsvarsværk.

På gamle kort fra 1690erne er der dog tegnet en skansesignatur, hvilket tyder på, at der måske dengang var rester fra et fæstningsværk, og at Skansen derfor tidligere indgik i en eller anden form for fæstningsanlæg omkring Svendborg. Det er dog aldrig blevet undersøgt nærmere, så måske har Skansen alligevel haft større betydning for Svendborg end blot et udflugtsmål. Kilde: svendborg.dk.

Udsigten fra Skansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *