Abildhede – Hovborg

Kyst-tilo-kysstien

Kyst til kyststien

Beskrivelsen af Kyst-til-kyststien er delt op i 6 opslag. Der er i hvert opslag link de tidligere herunder og til den næste nederst i opslaget.

Link til 1. etape: Fra Blåvandshuk til Kjelst Plantage.

Link til 2. etape: Fra Kjelst Plantage til Varde.

Link til 3. etape: Fra Varde til Abildhede

Se i øvrigt den officielle side om stien og folderen.

4. etape

Fjerde etape går fra Abildhede til Hovborg, en etape på 18,53 km. Obs på, at opmålingen kan variere alt efter, hvilke små afveje man fysisk gør i løbet af turen og de udfald, ens tracker gør undervejs.

Langs Holme Å

Vi forlader teltpladsen og går op til vejen. Her skal vi kun 200 m ad asfalt ud af Albildhede, før stien drejer fra til venstre og følger en markvej og derefter en grusvej adskillige kilometer.

Stien munder ud i Puglundvej, men fortsætter efter kun 300 m til højre ad en natursti. Vi har dermed krydset åen, og stien fortsætter nord for åen.

Naturstien er flere steder opgraderet med en såkaldt stibro, idet vi bevæger os ind over vådområder og tæt på Holme Å.

Vi passerer et meget særpræget, men tydeligvis succcesfuldt savværk. Læs mere om StarupWood her.

Lejrpladsen ved Tofterup

Ret derefter kommer vi til Naturuniversitetet, en veludstyret plads med både vandpost, toilethus, madpakkehus, udendørs vaske og el-stik.

Meget passende til en pause.

Vi forlader pladsen og opdager, at der lige derefter er en mindre plads. På hjemmesiden står der: Ved siden af Nature University er der to overnatningsmuligheder; den ene er et sted til dit telt og et to-etagers shelter, og det andet er et sted, hvor du kan sætte dit telt op i læ for vinden. Disse steder kan ikke reserveres. Det er først-til-mølle.

Cirka 300 m derefter når vi Tofterup, hvor der er indkøbsmuligheder. Dagli’Brugsen Starup-Tofterup adresse er: Gl. Grindstedvej 1, og der er åbent hver dag fra 6.30-21.00. Forlad stien på Smedebakken og fortsæt nordpå til Varde Landevej. Her drejer du til højre. Nu burde du kunne se Brugsen på den anden side af rundkørslen.

Fortsæt evt. ned ad Smedegade og tag villavejen Torvevænget eller Parallelvej tilbage til den afmærkede sti.

Efter Tofterup går stien igen langs med Holme Å. Flere steder må vi gennem områder med græssende kvæg.

Vi krydser Hovborgvej og bliver her advaret om, at stibroerne er under renovering.

Flere steder skal vi forcere stenter.

Efter et snoet stykke gennem en del træer og anden vegetation kommer vi ud til en åben plads, hvor der står en stak paller ved et fiskehus, hvor et åudløb løber gennem.

Det passer til dagens frokostpause.

150 m længere fremme passerer vi det fineste bænkesæt. Now you know. Og efter en smal stibro når vi frem til et stort lakseopdræt.

Teltpladsen ved Hesselbo

Godt 400 m efter dambruget kommer vi til teltpladsen ved Hesselbo. En fin teltplads med en pragtfuld udsigt over mark og enge.

På hjemmesiden står der: Lejrplads med lille teltplads og en shelter. På pladsen er der affaldsstativ, bordebænkesæt, bålplads og das. Vandpost findes ved Hovborgvej 109, der ligger 300 meter fra pladsen.

Baldersbæk Plantage

Vi fortsætter, og stien går nu gennem et mere hedeagtigt landskab. Her passerer vi også en nybygget bro.

Baldersbæk Plantage er den største af københavnerplantagerne i Hovborg-området. Omkring år 1900 anlagde velhavende københavnere sammen med Hedeselskabet en række plantager på den jyske hede. Motivet var dels at gøre en indsats for fædrelandet, skabe arbejdspladser og ændre kulturlandskabet – og så at skaffe sig selv en række herlighedsværdier. Læs mere ..

Treherredsstenen
På det åbne engareal ved Baldersbæk står den 3 m høje Treherredssten. Den blev rejst i 1912, og står præcist hvor de tre herreder Slaugs, Malt og Skads mødes. Læs mere ..

Naturområdet omkring lystslottet Baldersbæk fortæller historien om Københavnerplantagerne, deres ejere og natursyn i begyndelsen af 1900-tallet. Her er originale sandstensstatuer fra Børsen i København, frodige karpedamme og et mindre slot – som skarp kontrast til det den gang så pauvre hedelandskab.

Området omkring Villa Baldersbæk blev i 2013-14 sat i stand, så det er muligt at opleve stedets mange detaljer på nærmeste hold. Der er en afmærket sti, der fører rundt i området til Treherredsstenen, stendyssen, is kældrene, karpedammene og springvandet ”Den lumske Dreng”.

Vi fortsætter. Krydser åen et par gange og også kommunegrænsen mellem Varde og Vejen. Her kommer vi også over en fin, nybygget bro.

Teltpladsen ved Hovborg

Endelig når vi teltpladsen ved Hovborg.

På hjemmesiden står der: Overnatningspladsen syd for Hovborg ligger lige op ad Kyst til kyststien, og er forbeholdt vandrere. Der er plads til 2-3 telte på den indhegnede plads, og man er velkommen til at benytte det faste bålsted, og der findes brænde på pladsen. Der er i vinteren 2017 blevet udvidet med et nyt shelter med plads til 4-5 personer. 

Drikkevand og toilet findes ved Naturudstillingen – følg stien mod øst. Ved pladsen er der muldtoilet. 

Shelterpladsen kan ikke bookes i forvejen. 

Efter at have indrettet os tager vi støvlerne på igen og går de 1,5 km ned til Brugsen i Hovborg for at proviantere.

Vi går ind gennem sommerhusområdet på vej ud og ad Kyst-til-kyststien på vej hjem. Der, hvor de mødes, ligger Naturudstillingen, hvor der er en vandpost.

Track af 4. etape

3 Kommentarer on “Abildhede – Hovborg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *