Christianshøj Shelterplads – Den skæve Bane

Hærvejen

Vi er tre veninder i alderen fra 54 til 64, der har brugt 5 dage på at gå fra Viborg til Nørre Snede.

Beskrivelsen af vores tur på Hærvejen er delt op i 5 opslag. Der er i hvert opslag link til de tidligere først i opslaget og til det næste nederst i opslaget.

Se i øvrigt den officielle side om Hærvejen

Link til etape 1: Fra Viborg til Skelhøje

Link til etape 2: Fra Skelhøje til Christianshøj

3. etape

Tredje etape går fra Christianshøj Shelterplads til lejrpladsen ved Den skæve Bane, en etape på 20,76 km.

Obs på, at opmålingen kan variere alt efter, hvilke små afveje man fysisk gør i løbet af turen og de udfald, ens tracker gør undervejs.

Bortset fra, at vi overså et skilt efter ca. 700 m, hvor vi skulle have gået ligeud for at komme til et depot, så følger vi på denne etape den markerede Hærvejssti hele vejen. Som det fremgår af tracket, gik vi bare fra landevejen og ind til depotet.

Link til GPX-tracket nederst i opslaget.

Christianshøj Shelterplads

Det er morgen, og vi er klar til dagens udfordringer.

Vi overså hærvejsskiltet, så vi ville komme lige forbi depotet. Pyt. Da vi nåede Christianshøjvej, gik vi blot ned ad indkørslen til den ejendom, hvor depotet var placeret. Vi havde burg for chokolade!

Den blå er Hærvejen. Den røde er, hvor vi gik.

Buchwalds Plantage

Her følger en skøn tur gennem Buchwalds Plantage.

Stenholt Skov

Denne skov er en af Jyllands smukkeste egeskove. Den blev fredet i 1988, både for at bevare denne i dag sjældne skovtype og for at erstatte nåletræer med eg af lokal herkomst. Ad skovens stier kan man altså opleve et klassisk, jysk egekrat, med krogede ege på 12-15 meters højde. Om foråret dominerer de hvide anemoner skovbunden, om sommeren de grønne ørnebregner. Den spændende skov har også et rigt fugleliv.

Skoven bærer præg af at have været anvendt til mange forskellige formål gennem tiden, ud over at have været en stævnings- og græsningsskov. Her er gravhøje, hærvejsspor, huller efter mergelgravning og gennemskæringer efter en tidligere mergelbane. Jf. fredninger.dk

16 synlige og fredede gravhøje ligger stadig spredt i Stenholt Krat, og oprindeligt har der sikkert været mere end dobbelt så mange. Ingen af gravhøjene er blevet undersøgt arkæologisk, og højene fremstår generelt meget velbevarede og formodentlig intakte.

Modsat de let synlige gravhøje byder Stenholt Krat også på en lang række knapt så synlige ”menneskespor”. I skoven findes flere hulveje fra oldtiden og middelalderen, – især den gamle kirkesti mellem Kragelund og Engesvang, som nutidens afmærkede “Hærvejssti” er sammenfaldende med øst-vest gennem skoven, er et godt eksempel. Jf. fortidsmindeguide.dk.

Gennem skoven løb en mergelbane i østlig retning med mergel fra en udgravning ved Engesvang. Banen blev i årene 1909-15 benyttet af Engesvang-Grathehede Mergelselskab i forbindelse med mergeltilførsel på heden ved Frederiksdal. Tre lokomotiver og 98 tipvogne fragtede de mange tusind tons mergel ud på de marker, man anlagde på heden. Sporene fra banen er for længst brudt op, men både dæmninger og gennemskæringer i bakkerne fra banen ses stadig i den nordlige del af skoven. Jf. fredninger.dk.

Blåbærerne er modne, så de tørre barrer piftes op med frisk frugt, før det går ned ad bakke og sydpå.

Bølling Sø

Her er vi lige drejet om hjørnet og kan både se Bølling Sø og en fin shelter/teltplads inde til højre. Det er ikke lykkedes mig at finde oplysninger om denne plads.

På kortet kan I se lejrpladsen og lidt længere fremme, hvor den røde streg danner zig zag, holder vi pause i skyggen under et træ. (Den blå streg er Hærvejen og den røde mit track).

Herfra er der den smukkeste udsigt over Bølling Sø

Den smukke Bølling Sø er på ca. 360 hektar og blev dannet i den sidste istid for ca. 10.000 år siden. I 1870’erne blev søen afvandet og omdannet til landbrugsjord, hvilket dog aldrig blev nogen succes, da jorden på stedet viste sig uegnet til afgrøder. Der blev imidlertid gravet rigtig meget tørv i mosen. Nu er søen blevet genskabt, og er Danmarks tredje største naturgenopretningsprojekt. Jf. visitherning.dk, men der er meget mere at læse på naturstyrelsens hjemmeside.

Her skal vi gennem en låge og et stykke med fredelige får. Lidt længere fremme, skulle der iflg. Naturstyrelsen være en bålplads.

Lejrpladsen ved Skeldalen

Efter Bølling Sø kommer vi til en fin stor lejrplads med både shelter, vand og multtoilet.

Om pladsens står der:


Større plads, indrettet med shelter, bålsted m. grillrist, tørkloset og drikkevand fra egen boring, gammeldags vandpost.
Der er plads til flere telte. Pladsen er fredeligt beliggende nær Bølling Sø. Pladsen kan ikke bookes. Jf. udinaturen.dk.

Vi vandrer trolig videre…

Vi kommer nu til en kombineret Bed & Breakfast, grisefarm og hærvejsdepot. Vi har ikke meget vand i reserve, så vi får fyldt nogle flasker. Desværre viser det sig, at vandet smager af klor. Heldigvis kommer vi forbi en kattepension lidt længere fremme. Det er ikke første gang, de er venlige at lade vandrere fylde deres vandflasker. (På kortet kan det ses, hvor vi afviger fra Hærvejen (forskellen mellem den røde og den blå streg).

Meget fint udvalg af snacks, slik mv.

Vi fortsætter sydpå og kan høre Herningmotorvejen i det fjerne.

Funder Ådal

Funder Ådal er et enestående og bevaringsværdigt område i Danmark. Ådalen udgør et meget stort og sammenhængende naturområde, der fungerer som en af de vigtigste jyske spredningsveje for vilde dyr og planter mellem Gudenåsystemet og Karup Å-systemet.

Funder Å udspringer i området ved den genskabte Bølling Sø, løber mod øst i tunneldalen og løber ud i Ørnsø ved Silkeborg. Åen har et stærkt fald og er det eneste vandløb i Danmark, som kan sammenlignes med en norsk elv. Åen er en af de få i Danmark, som ikke er rettet ud eller på anden måde reguleret. 

Der er et særligt righoldigt dyre- og planteliv i Funder Ådal. Flere af ådalens vilde dyre- plantearter er sjældne og/eller rødlistede (odder, orkideer, isfugl, krondyr m.fl.). Læs evt mere hos: funder-lysbro-lokalraad.silkeborg.dk

Den skæve Bane

Efter at have gået under motorvejen og krydset Århus-Skjernbanen, kommer vi til “Den skæve Bane”.

Det vrimler med skovjordbær langs “Den skæve Bane”.

Den Jyske Diagonalbane mellem Randers og Esbjerg blev nedlagt i 1971 og kaldes i dag “Den skæve Bane”.

En del af den nedlagte bane er i dag udlagt som natursti på en ca. 21 km lang strækning mellem Funder og Ejstrupholm. Naturstien fungerer som både cykel-, gang- og ridesti og er delvist asfalteret. Jf. funder-lysbro-lokalraad.silkeborg.dk.

Vi har nu nået dagens mål: Overnatningspladsen ved Den Skæve Bane.

Lille, hyggelig plads ved naturstien.

Pladsen er indrettet med shelter, bålsted m. grillrist, tørkloset samt vand fra egen boring. Boringen blev renset for okker i foråret 2011.

Der kan være lidt misfarvning på grund af okker, men vandet er ikke sundhedsskadeligt. Det kan hjælpe at pumpe nogle liter vand op, inden man drikker af det. Vi foretager drikkevandsanalyse af boringen hvert år. Jf. udinaturen.dk.

Dagens track

2 Kommentarer on “Christianshøj Shelterplads – Den skæve Bane

  1. Hej,

    Jeg skal en vandretur på hærvejen fra Hirtshals til Padborg fra uge 8 og fremefter og faldt over bloggen om Jeres hærvejstur. Jeg har gået en del af ruten, men aldrig stødt på de der depoter, som I skriver om. Hvordan finder I dem.

    PÅ forhånd tak for hjælpen!

    Med venlig hilsen Jens

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *