Håstrup – Trente Mølle

Dagens tur blev lidt anderledes end planlagt.

Den røde rute på kortet er den planlagte, den blå den, vi gik, og den gule streg angiver Øhavsstien.

Den røde rute er på ca. 10 km og den blå på godt 12.

Til sidst i artiklen er der link til GPX-filen til både den røde (den planlagte med rettelser) og til den blå, som er dagens track.

Vi parkerer ved Håstrup Kirke, Pilekrogen 5. Trampestien op til Trebjerg, Fyens tredjehøjeste punkt, starter lige over for parkeringspladsen.

Trampestien, som blev anlagt i 2020, er på cirka halvanden kilometer, helt væk fra biltrafik.

Rød: Den planlagte tur. Blå: Dagens track.

På kortet kan det ses, at vi kommer tilbage sydfra ad en ny trampesti, og at slutningen på stien er anlagt langs med skellet, så vi ikke skal ind over en privat gårdsplads.

Trebjerg

Trebjerg ses i det fjerne.

Trebjerg ligger omtrent midt i et markant bakkelandskab mellem Jordløse Bakker i nordvest og Svanninge Bakker i sydvest.

Det efter danske forhold dramatiske landskab er skabt i seneste istid, hvor gletsjere skød frem over Fyn og efterlod et grus- og sandbælte i form af bakker.

Trebjerg er med sine 128 meter over havet Fyns tredjehøjeste punkt. Det højeste er Frøbjerg Bavnehøj (131 meter) og det næsthøjeste bakken Vissenbjerg (129 meter).

Udsigten heroppefra er betagende. Vi kan i godt vejr se det hele. Helnæsbugten, Østersøen, Det Sydfynske Øhav, øerne, Helnæs og i det fjerne Ærø og Als. Og selvfølgelig hele det omkringliggende landskab og landsbyen Håstrup, der ligger og putter sig mellem bakkerne. I dag er det desværre ret diset.

På toppen en bænk, en kikkert, en infotavle og en cirka en meter høj granitsten. Den er en af de 331 geodædiske postamenter, der står rundt omkring i Danmark og markerer fikspunkter, som har været brugt til kortlægningen af landet.

Efter Trebjerg følger vi Øhavsstien østpå gennem skoven.

Efter godt 1,5 km krydser Øhavsstien vejen, Østrup.

Her drejer vi til venstre for at gå ned til Trente Mølle.

Trente Mølle

Trente Mølle er ejet af Skov og Naturstyrelsen, men stedet drives af den selvejende institution ”Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center – i daglig tale blot kaldet Trente Mølle Naturskole. Stedet danner ramme om mange aktiviteter, bl.a. naturvejledning, lejrskoleophold, teambuliding, kurser inden for natur og friluftsliv mv. Læs mere på visitfaaborg.dk.

Trente Mølle har eksisteret siden 1500-tallet, og flere vandmøller har afløst hinanden på stedet. Den nuværende hovedbygning er opført i 1886, og man kan stadig se spor af den sidste vandmølle. Trente Mølle har også fungeret som bageri, lampefabrik og champignongartneri. Stedet har været ejet af Preben Kaas, og i den periode brugte Gasolin stedet til træningslejr til pladen ”Efter Endnu En Dag”. Enkelte af numrene er indspillet på stedet! Kilde: trente.dk.

Foto: Jasna Miklus

Bag ved bygningen krydser vi et vandløb for at komme over til en bålhytte. Passende til dagens første pause.

Herefter var det meningen, at vi skulle gå tilbage ad vejen, men stien, der går forbi vandmøllen frister og fører os ind i skoven.

Vi kunne muligvis være kommet ud til vejen, men en spændende sti lokker os dybere ind i skoven.

Vi skulle have fulgt den røde rute og været forbi Østrupgård (den store gård på kortet), så vi forsøger at finde vej gennem skoven i retning mod vejen. Det lykkedes ikke. I stedet nyder vi de oplevelser, vores afveje giver os.

Billedet er fra den lange lige strækning ned mod Malsdam.

I Malsdam går der en skovvej vestpå, men da vi ingen sikkerhed har for, at vi kan komme igennem og nå over til Øhavsstien, beslutter vi os for at fortsætte sydpå ud til svinget, hvor Horseballevej skiftere navn til Skelbanke.

Her kommer vi ud af skoven og fortsætter nærmest ligeud ad Skelbanke.

Her passerer vi et produktionsanlæg (se kortet), som vi formoder er en tidligere minkfarm.

Vi fortsætter ned ad Stenbækvej.

På kortet kan vi se, at der går en sti gennem Stubbedam,

men starten af stien er simpelthen for våd, så vi dropper det og fortsætter ad vejen.

I krydset Stenbækvej/Radbyvej drejer vi til højre.

I Radby passerer vi Højlund Mølle.

Endelig når vi tilbage på den oprindelige rute, som også er en del af Øhavsstien. Efter godt 100 m på Radbyvej, drejer stien fra og fortsætter ned ad en markvej.

Foto: Pia Thurøe

Lige der, hvor stien knækker og går nordpå, er der opstillet et bænkesæt. Passende til dagens anden pause.

Stien går nu gennem landskabet og gennem et par indhegnede områder med låger.

Ved søen længst til venstre på kortet er ruten omlagt, så den går syd om søen.

Her er der opstillet et par bænkesæt, og vi kan nemt forstille os, hvor idyllisk her er en sommerdag.

Lige efter søen og bænkesættene skal vi gennem endnu et led og drejer nu til højre af den nye trampesti, der fører direkte op til Håstrup.

Den nye trampesti op til Håstrup.

Vi er tilbage i Håstrup og lige foran parkeringspladsen ligger den smukt anlagte sansehave, Lutherlunden, som vi går en runde i.

Lutherlunden blev indviet 2019 og er skabt af en arbejdsgruppe og en masse frivillige. Den ligger som en oase midt i landsbyen, hvor der bliver rum til fordybelse, eftertanke og samvær.

En sansehave med 12 forskellige temaer, hvor man kan dykke ned i emner som identitet, opstandelse, død og bøn. Kilde: ugeavisen.dk.

I den anden ende af lunden (det røde hus øverst til venstre på kortet) kan man finde et offentligt toilet.

Den røde rute er opmålt til 10,2 km. Link til GPX-filen.

Den blå rute er dagens track og løber i følge de fleste af urenes GPS-opmålinger op i godt 12 km.

Håstrup - Trente Mølle

Dagens track

Mit GPS-ur er altid gavmild, så mit track endte på 13,53 km. Jeg var også en ekstra gang rundt om Trente Mølle.

Link til tracket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *