Mølleskov, Rødkilde Skov og Storskov

Turen går i dag gennem Mølleskov, Rødkilde Skov og Storskov og er opmålt til 11 km.

Der er lidt under 5 km på asfalt, heraf en stor del af den vestlige strækning. Desuden skal vi lidt off trail (ved det grønne flag) for at kunne lukke loopen. Der er tydelige billeder og beskrivelse, når vi kommer der til.

Vi parkerer 300 m nord for Mynderup Hestehave 12, hvor en skovvej går østpå. Med lidt hensyntagen kan der nok parkeres fire biler og flere i rabatten i den modsatte side, hvis det er “tørtid”.

Skoven her tilhører Hvidkilde v. Carl J F Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

Vi går nordpå og efter 1 km drejer vi til venstre ad Hundstrupvej og når efter 300 m Hundstrup Å.

50 m efter broen drejer vi ind til højre og går nu gennem Rødkilde Skov over til Krarupvej.

Lysesiv

Vi kommer gennem et område med mange Lysesiv.

Lysesiv har fået sit navn pga. stænglernes hvide marv. Marven er fast og sammenhængende og kan pilles ud i lange strimler. Marven har været brugt som væge i lamper.

Planten er meget almindelig og hyppig i hele Danmark. Planten vokser på fugtig og våd jordbund i enge, i moser, grøfter og ved søbredder. Sivene vokser i tætte, runde tuer. Læs mere på naturporten.dk.

3-400 m oppe ad Krarupvej kan man går gennem skoven parallelt med vejen. Derefter er det igen videre op ad Krarupvej.

Artsrig vejkant

Svendborg kommune har på initiativ af og i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Svendborg udpeget en række strækninger langs kommunevejene som “artsrig vejkant”.

Disse strækninger skal undtages fra den sædvanlige drift af rabatterne. I stedet skal slåningen her ske på et tilpas sent tidspunkt og foretages med en såkaldt fingerklipper, som efterlader høet i en form, som et par uger efter kan samles op.

Hensigten er at give den vilde flora mulighed for at blomstre og sætte frø, at reducere mængden af næringsstoffer og at forbedre muligheden for at frø kan komme i kontakt med jorden og få lejlighed til at spire. Med en rigere vild flora følger en del andet liv med i form af insekter, inkl. sommerfugle, mange andre smådyr og fugle af forskellige arter. Således øges den meget omtalte biodiversitet. Kilde: ugeavisen.dk.

Efter en kilometer ad Krarupvej drejer vi til højre ind forbi en ejendom. Her er læ og en stak stammer, hvor vi kan sidde og holde pause.

Langeskov Gods

Vi fortsætter og kommer nu ind i Storskov, som ejes af Langeskov Gods.

Her dyrkes der juletræer i stor stil.

Efter godt 5 km ad ruten kommer vi til hovedgården til Langeskov Gods.

Langeskov er en herregård der er udskilt fra Løjtved Gods i 1782. Godset er på 265 hektar. Hovedbygningen er opført i 1862. Godsets ejer har siden 1993 heddet Mogens Saugmann og hans virksomhed N.R.S. ApS. Jf. Wikipedia.

Her går vi vest om bygningerne og får et kig ind på hovedbygningen. Videre ud på alléen, der fører sydpå ud til Hundstrupvej.

Når vi når Hundstrupvej, drejer vi til højre og går ca. 800 m. Vi passerer Hørup Å og drejer til venstre kort derefter.

Vi kommer nu ind i Mølleskov. Porten kan åbnes, og vi er velkomne i denne private skov, som ejes af Skjoldemose. (Anders Christian Ulrich).

Læs her, hvordan du finder ud af, hvem der ejer den skov, du går i.

Inde i skoven kommer vi til et taterhus (også ejet af Skjoldemose).

Her mødes vi af et skilt, der gør os opmærksomme på, at vi går gennem en privat have og derfor anmodes om at vise hensyn.

Kontakter du Solveig i huset, kan du lave en aftale om at få lov at fælde dit eget juletræ. Se Facebook.

Vi lister lige så stille forbi og fortsætter gennem skoven.

Efter taterhuset går vi lige ud frem til skovkanten, men, som det ses på kortet, kan turen forlægnes ved enten en rundtur lige for de 8 km eller efter de 8 km, hvor man kan gå ud til Rødmevej og igen ind i skoven og komme ud enten før 9 km-mærket eller efter.

Områderne med juletræer er hegnet ind, men som det ses på billedet er der lavet tuneller, så fasanerne og andre smådyr kan komme gennem hegnet.

Vi drejer til højre, som det ses på både kortet og på billedet og går nu vestpå nedad langs rækker at grantræer.

Vi følger stien, hvor den drejer sydpå, og inden vi når helt op til stengærdet, finder vi en trampesti til højre, hvor stengårdet her er faldet sammen og vi kan forcere det.

Vi er nu på den anden side af stengærdet. Det følger vi op til marken. Her går vi hensynsfuldt langs kanten ned til det enlige grantræ og det forfaldne hochsitz.

Ved grantræet drejer vi til højre og går over mod den forladte traktor.

Ved traktoren drejer vi til venstre og følger makvejen ud til Myndereup Hestehave.

Så er det bare at følge Mynderup Hestehave nordpå tilbage til bilerne.

Dagene track blev målt til 12,05.

De andre fik det til omkring 11,5 km.

Link til GPX-filen til turen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *