Rundt om Arreskov Sø

Dagens tur for De 5 gik rundt om Arreskov Sø. Ikke den korteste vej rundt, for vi havde i dag valgt at forlænge turen til godt 15 km. Se kort nederst.

Vi parkerede ved Miljø- og Naturstyrelsen, Sollerupvej 24, 5600 Fåborg. Herfra går der en sti ned til søen. Lige før søen må I vælge, om I vil gå med eller mod uret rundt. Vi gik med uret og gik derfor gennem leddet og fulgte stien, som det første stykke går gennem et meget sumpet område. Der er derfor etableret en gangsti over det værste stykke. 

Efter det næste led og den lille bro drejer stien vestpå, væk fra søen. 

Den nordlige del af søen er fuglebeskyttelsesområde og er således et vigtig levested for yngle- og trækfugle. Læs mere.

Efter en lang lige markvej, drejer vi til højre og følger stien, til den munder ud i Odensevej. Her må vi følge den stærkt befærdede vej godt 500 m. Midtvejs gik vi inden om en rasteplads, hvor der er tre bænkesæt; meget passende til formiddagspausen.

Det abrupte bindingsværkshus

Efter de godt 500m går der en markvej til højre. Den følger vi. På vejen passerer vi et bindingsværkshus med to abrupte længer.

Herregården Arreskov

Ikke så langt derefter når vi til herregården Arreskov. Her tvinges vi ud på den asfalterede Arreskovvej.

 
Udsigt over Arreskov Sø

Efter ca. 2½ km går der en sti ned til søen. Her stopper vi op og nyder udsigten over søen, mens en helikopter flyver over søen.

 
Lige efter vi har nået skoven og drejet til venstre langs søen, finder vi den lille afstikker ned til søen, hvor der er det fineste bænkesæt; passende til frokostpausen.

Efter gården, Sollerupvej 4, må I vælge, om I vil dreje til højre og tage den korteste vej tilbage til bilerne, eller I vil dreje til venstre og forlænge ruten med en tur gennem Svanninge Bjerge. 

Kragebjergvej

Vi drejer til venstre og sætter kurs mod Kragebjergvej. Ca. 500m nede ad Kragebjergvej kan det anbefales at gå en tur omkring Brænde Lung, den smukke sø, der ligger inde til højre. 50 m efter I igen er tilbage på Kragebjergvej, drejer I til venstre og finder hulvejen. Vi følger hulvejen ligeud, indtil vi passerer en bro over Rislebækken. Ret derefter drejer vi til højre og er tilbage ved udgangspunktet.


Den røde er på godt 13 km GPX-fil og den lilla på godt 15 GPX-fil.
 
 
 
 
 
 
 
Den lilla pil viser den rasteplads, hvor vi holdt formiddagspause. Parkerer I her, kan I skære et par kilometer af ruten, da strækningen ned fra og op til Naturstyrelsens parkeringsplads kan udgå.
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *