Vejstrup Ådal

Turen i dag startede på Brugsens parkeringsplads i Skårup. Herfra gik vi nordpå forbi Skårup Fri Fagskole. Se kort nederst i opslaget. På marken lige efter står tre heste. Man kan se, hvordan de er lavet fra “skelet” til færdig figur.

Hvor Øhavsstien drejer østpå.

Ca. 800m oppe ad Klingstrupvej kommer Øhavsstien ind fra den modsatte side og drejer mod øst. Vi følger Øhavsstien. 

Efter ca. 500m går stien nedad. Lige inden, man går ind i skoven, er Øhavsstien omlagt og går nu i stedet opad og syd for skoven. Det anbefales at følge Øhavsstien. GPX-fil. Vi valgte i stedet at dreje mod venstre og følge markvejen.

Markvejen, der fører ned til herregården Vejstrupgård.
Stien ned mod ådalen.

Lige inden vi når herregården og efter en høj bøgehæk, går der en sti (privat) ned mod ådalen.


Gangbroen over åen.

Her fører en smal gangbro os over åen.

Lige oven for gangbroen støder vi igen til Øhavsstien. Den følger vi ned til Vejstrup Vandmølle.

Vejstrup Vandmølle med
herregården Vejstrupgård i baggrunden.

Vejstrup Vandmølle.

Fra vandmøllen er der kun 200 m op til Nyborgvej. Den krydser vi og vælger den midterste sti, fordi den fører direkte ned til et dejligt shelter. Er det ikke optaget, kan I nyde jeres formiddagskaffe ved et af de to bænkesæt under tag. 

 
Spejdernes shelter. Kan bookes på shelterapp’en.
Er bænkesættene optaget, er der flere lave bænke omkring et bålsted længere fremme. Ret derefter fører en gangbro os videre på Øhavsstien.
 
Herefter går det sydpå langs åen ad den skønneste skovsti de næste ca. 3 km.
 
 
Til sidst drejer stien til højre, og efter at have passeret en gangbro, kommer vi op på Ågårdsvej.
 
Her krydses åen og dalen forlades.
Øhavsstien følger Ågårdsvej og munder ud i Vængemosevej. Ca. 300m oppe ad Vængemosevej drejer Øhavsstien vestpå. Efter godt 400m ad markvejen og langs en lille skov, kommer vi til en kaffeplet med et fint nyt bænkesæt; meget passende til dagens frokostpause.
 
Stien fortsætter vestpå til Åbyskovvej, hvor den drejer til venstre. Her følger vejen ca. 200 m, hvorefter Øhavsstien fortsætter vestpå og snor sig gennem landskabet, til den munder ud i Skårupørevej. Øhavsstien fortsætter herfra videre mod Svendborg, men vi skal tilbage til bilerne, så vi drejer til højre og går de sidste godt 2 km ad Skårupørevej tilbage til udgangspunktet.
 
Her passerer vi både Skaarupøre Vingård og det lille brænderi Aqua Vitae.
 

 

Vil I undgå turen på asfalt, kan I, i stedet for for enden af Åbyskovvej at dreje til venstre ad stien langs hegnet, gå ligeud ad den gamle kirkesti over markerne.
 

Den blå rute er den alternative rute

ad den gamle kirkesti.
Muligvis kan I gå ligeud hele vejen.

 

Alternativt kan du parkere ved Vejstrup Kirke, gå forbi Vejstrup Vandmølle, ned gennem ådalen til stranden og langs kysten til Nyskov. Derfra går der en skovvej ind i landet. Skovvejen svinger rundt forbi herregården Tiselholt. Derfra følger du alléen op til Tiselholtvej, som du følger op til landevejen og tilbage til udgangspunktet.

Klik på kortet, og du kommer til en beskrivelse af denne tur.

1 Kommentar on “Vejstrup Ådal

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *