Svanninge Bjerge

Svanninge Bakker og Bjerge er et fantastisk vandreområde.

Området vest for Odensevej kaldes Svanninge Bakker, mens området mellem Odensevej og Nyborgvej kaldes Svanninge Bjerge. Bakkerne er statsejet og passes af Naturstyrelsen, mens Bjergene er ejet af Bikubenfonden. Fonden har for nylig opkøbt et tilstødende område, kaldet Høbbet, som ligger øst for Nyborgvej. 

Naturstyrelsens folder over området

Bikubens formidlingsfolder med vandreruter

Beskrivelse af seværdigheder i området

Denne gang har jeg valgt at lægge en 10 km vandretur ad forskellige stier gennem bjergene.

Link til den samme tur blot vandret den modsatte vej rundt og på en sommerdag i august.

Link til min beskrivelse af en længere tur, der går rundt om både Svanninge Bakker og Bjerge.

Reventlowsvej

Vi parkerer på parkeringspladsen på Reventlowsvej. (Indtast Reventlowsvej 204A).

Pladsen fungerer også som rasteplads. Der er to bænkesæt.

Sidst i opslaget er der link til GPX-filen.

Vi starter med at gå nordpå ad grusvejen Knagelbjerg.

Efter 300 m drejer vi til venstre ind i skoven. Der er kort og tilgængelige foldere mange steder i området.

Der er rigtig mange afmærkede stier i området. Vi skal ned til Lerbjerg og tager de stier, der fører os i den retning.

Bjerge med biodiversitet – Røjlemaen

Området afvandes i dag pga. tidligere tiders trædyrkning, men førhen var området vådt. Her er stadig fugtigt i bunden, og de sitkagraner, der blev plantet her i 1981 med produktion for øje, er ved at dø. Sitkagranerne står unaturligt tæt og bidrager ikke nævneværdigt til biodiversiteten. Enkelte steder i lysninger mellem sitkagranerne er der dog fundet sjældne og interessante tørvemosser, der har overlevet trods de dårlige vilkår for dem. Det tyder på, at her kan udvikle sig en meget værdifuld mose, hvis de rette betingelser er til stede.

Bag sitkagranerne, ud mod Reventlowsvej, findes en ellemose med et fint økosystem, som vi gerne vil passe på. Vi har derfor valgt, at sitkagranerne nu skal fældes, og at vandet skal tilbage i Røjlemaen. Nogle af træstammerne efterlades som stående dødt ved til glæde for insekter, svampe osv. Vandstanden vil blive hævet meget langsomt, så vi kan fremme tørvemosserne i området og samtidig passe på den fine ellemose. Det bliver spændende at se, hvordan området udvikler sig. Kilde: Svanninge Bjerge på Facebook.

Vi kommer nu igennem et område med højryggede agre.

Ved højryggede agre forstås en dyrkningsmåde, hvorved den dyrkede jord pløjes op i aflange, forholdsvis flade højderygge adskilte ved lavninger. Dette sker ved at anvende hjulploven under pløjningen således, at jorden væltes til den ene side oven på den allerede eksisterende jord.

De højryggede agre var 10-20 m brede og 0,5-1,0 m høje. Agrene var op til 250 m lange. Fordelene ved denne dyrkningsmåde er, at den sikrer en vis afdræning af den dyrkede jord, idet vandet løber af ned i de mellemliggende lavninger.

Lerbjerg

Lerbjerg (126 m) er Fyns fjerdehøjeste punkt. Lerbjerg er en såkaldt issøbakke. Den kaldes sådan, fordi den er skabt af grus, sand og ler aflejret i en sø på isen, som skabte De Fynske Alper. Fra Lerbjerg kan man se ud over Faaborg Fjord og Det Sydfynske Øhav. I klart vejr rækker udsigten helt til Odense. Kilde: naturstyrelsen.dk.

Skulpturen, der er udført i egetræ, er opsat 2014 af Bikubenfonden. Den måler 165/35 cm i højden, er 420 cm bred og 240 cm dyb.

I 2013 udskrev fonden, der ejer Svanninge Bjerge, en konkurrence for arkitektstuderende om udformningen af et antal udkigsposter i området. Ét af de præmierede og realiserede forslag er skabt af Sune Marxen (1989) og Aske Beha Busch (1989) og står på Lerbjerget. De Fynske Alpers højeste punkt. En kubeform bestående af tømmerstokke i en samlet blok på 420×240 cm, som er tiltet, så det højeste hjørne er 165 cm og det laveste 35 cm over terræn. Blokken understøttes, så den lige akkurat er uden jordkontakt. Læs mere og se flere billeder.

Granitstenen med kobberpladen er et såkaldt postamente. Fundament for en trigonometrisk station. Stenene blev opsat da generalstaben skulle udarbejde kort og opmåle Danmark i slutningen af 1800-tallet. Den geodæiske postamentesten og området omkring den er fredet. I Danmark findes cirka 330 trigonometriske stationer på udvalgte høje punkter. Kilde: geocatching.com.

De mange redekasser, der er placeret et par meter oppe i træerne, er redekasser til hasselmusen.

Vi bevæger os ned mod Åkandessøen.

Åkandesøen

Ruten er lagt forbi de smukkeste steder.

Vi går helt op i til Rislebækken, som danner den nordligste grænse af Svanninge Bjerge.

Rislebækken og den urørte skov

Vi kommer nu ud til Knagelbjerg, hvorfra der er den smukkeste udsigt over Arreskov Sø.

Brænde Lung

Vi fortsætter ad Knagelbjergvej, men drejer til venstre og går ned omkring Brænde Lung.

Svanninge Bjerge

Dagens track

Link til GPX-filen til ruten, som er opmålt i OsmAnd til 10,1 km.

Tracket bliver altid lidt længere, dels fordi vi laver afstikkere og dels fordi mit Gamin-ur er gavmild med kilometerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *