Svanninge Bjerge

Svanninge Bakker og Bjerge er et fantastisk vandreområde.

Området vest for Odensevej kaldes Svanninge Bakker, mens området mellem Odensevej og Nyborgvej kaldes Svanninge Bjerge. Bakkerne er statsejet og passes af Naturstyrelsen, mens Bjergene er ejet af Bikubenfonden. Fonden har for nylig opkøbt et tilstødende område, kaldet Høbbet, som ligger øst for Nyborgvej. 

Naturstyrelsens folder over området

Bikubens formidlingsfolder med vandreruter

Beskrivelse af seværdigheder i området

Denne gang har jeg valgt at lægge en 11 km vandretur ad forskellige stier gennem bjergene.

Link til min beskrivelse af en længere tur, der går rundt om både Svanninge Bakker og Bjerge.

Vi parkerer på parkeringspladsen på Reventlowsvej. (Indtast Reventlowsvej 204A).

Pladsen fungerer også som rasteplads. Der er to bænkesæt.

Sidst i opslaget er der link til GPX-filen.

Vi starter med at gå nordpå ad grusvejen Knagelbjerg.

Efter ca. 600 m drejer vi til højre og går gennem en låge og ad stien, der fører os rundt om søen Brænde Lung.

Dronningestolen – passende til en selfie.

Vi fortsætter rundt om søen.

Hvor vi er tilbage på grusvejen Knagelbjerg, står et skilt og en boks med denne glimrende folder om området.

Her et eksempet på en af de mange informationstavler, der står i området.

Det afbillede skilt står lige her, hvor der er udsigt til Arreskov Sø.

Arreskov Sø er Fyns største sø og dækker 317 hektar. Arreskov Sø og de nærmeste omgivelser blev fredet i 1995. Den er desuden beskyttet som Natura 2000-område på grund af de mange og sjældne dyre- og plantearter, der lever i og omkring søen. Kilde: naturstyrelsen.dk.

Link til min vandretur rundt om Arreskov Sø.

Meget tæt på ovennævnte spot, men lidt gemt under træerne står endnu en træstub udskåret som “tronstol”.

Her viser Poul os en brun frø.

Her er vi tæt på Rislebækken, som udgør den nordlige grænse af Svanninge Bjerge.

Ved Brillesøerne finder vi en solplet til formiddagspausen.

Peter Nielsensvej, Kamelbakkerne og Istidsbakkerne. Søen har vist ikke noget navn, men smunkt er her.

Det er årstiden for brombær og svampe – og der er mange.

Endnu en smuk lille sø.

Åkandesøen med madpakketeltet. Tid til frokost.

Nu går turen til Lerbjerg.

Lerbjerg (126 m) er Fyns fjerdehøjeste punkt og ligger i den sydlige del af Svanninge Bjerge.

Lerbjerg er en såkaldt issøbakke. Den kaldes sådan, fordi den er skabt af grus, sand og ler aflejret i en sø på isen, som skabte De Fynske Alper.

Fra Lerbjerg kan man se ud over Faaborg Fjord og Det Sydfynske Øhav. I klart vejr rækker udsigten helt til Odense. Kilde: naturstyrelsen.dk.

Billedet er fra toppen af Lerbjerg.

Her passerer vi et af de områder i Svanninge Bjerge, hvor der er spor efter højryggede agre, en dyrkningsmeteode, man brugte fra 1200-tallet og frem til 1800-tallet. Agrene blev lagt på tværs af en højderyg, for hvis året var rigt på nedbør, kunne kornet gro på toppen, og hvis året var tørt, kunne kornet gro i renderne. På den måde opnåede man en form for forsyningssikkerhed. Læs evt. mere her.

Hasselmusens redekasse. Her bor nr. 493.

Trods navnet er den ikke en mus, men derimod Danmarks eneste syvsover. Hasselmusen er et natdyr og ses ikke om dagen. Den breder sig kun, hvor der er træer. Og den flytter gerne ind i de hasselmuskasser, Naturstyrelsen har hængt op til den. Hasselmusen opholder sig i kassen i de lyse timer.

Hasselmusen sover vintersøvn fra oktober til april. Inden den lægger sig til at sove, æder den sig tyk i insekter, knopper, frugt og bær. Bliver hasselmusen vækket, kan den være op til ti minutter om at vågne. Kilde: naturstyrelsen.dk.

Link til GPX-filen til den planlagte tur. Den er tegnet i OsmAnd og opmålt til 10,8 km.

Svanninge Bjerge

Dagens track. Der løber jo altid flere meter på. Nogle gange går vi lidt forkert og andre gange, er der noget, vi skal se eller noget, vi skal af med. Og i øvrigt er min Garmin gavmild med kilometerne.

Har du haft gavn af beskrivelsen, spørgsmål, ris eller ros, så smid gerne en kommentar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *